Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů

Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů

Info Ikona Co řeší modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů

Technickou podporu jednání vrcholových orgánů společnosti:

s odvoláním na ustanovení zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

A to především:

Cílem je zajistit optimální průběh jednání řídícího orgánu společnosti s využitím moderní techniky. Zajistit rychlou a dokonalou on line informaci o průběhu prezence a hlasování o jednotlivých bodech programu pro předsedajícího jednání, případně i pro ostatní účastníky. Dokumentovat výsledky jednání vyhovením protokolů o prezenci účastníků a jednotlivých hlasováních a také archivací všech odevzdaných hlasovacích lístků. Archivovat průběh a výsledky jednání.

K vytváření seznamu oprávněných účastníků využít data projektu CIS, modul Členská evidence.

Info Ikona Požadavky na hardwarové a softwarové vybavení:
Info Ikona Jednotlivé funkce:
1. Správa
2. Prezence účastníků
3. Hlasování
4. Sledování průběhu (obrazovky s on line informacemi pro řídícího jednání, účastníky)
5. Protokoly z jednání orgánu společnosti
6. Dokumentace
7. Archivace dat valné hromady
Info Ikona Ekonomické vyhodnocení:

Předběžný odhad nákladů na technické vybavení Orientační odhad nákladů na materiál Odhad nákladů na služby při komplexním zajištění valné hromady

Info Ikona Máte zájem o modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů ?

V případě, že máte zájem o modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů nebo více informací k němu,kontaktujte nás.