Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů

Info Ikona Co řeší modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů

Technickou podporu jednání vrcholových orgánů společnosti:

s odvoláním na ustanovení zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

A to především:

Cílem je zajistit optimální průběh jednání řídícího orgánu společnosti s využitím moderní techniky. Zajistit rychlou a dokonalou on line informaci o průběhu prezence a hlasování o jednotlivých bodech programu pro předsedajícího jednání, případně i pro ostatní účastníky. Dokumentovat výsledky jednání vyhovením protokolů o prezenci účastníků a jednotlivých hlasováních a také archivací všech odevzdaných hlasovacích lístků. Archivovat průběh a výsledky jednání.

K vytváření seznamu oprávněných účastníků využít data projektu CIS, modul Členská evidence.

Info Ikona Požadavky na hardwarové a softwarové vybavení:
Info Ikona Jednotlivé funkce:
1. Správa
2. Prezence účastníků
3. Hlasování
4. Sledování průběhu (obrazovky s on line informacemi pro řídícího jednání, účastníky)
5. Protokoly z jednání orgánu společnosti
6. Dokumentace
7. Archivace dat valné hromady
Info Ikona Ekonomické vyhodnocení:

Předběžný odhad nákladů na technické vybavení Orientační odhad nákladů na materiál Odhad nákladů na služby při komplexním zajištění valné hromady

Info Ikona Máte zájem o modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů ?

V případě, že máte zájem o modul Valná hromada, členská schůze družstva, shromáždění delegátů nebo více informací k němu,kontaktujte nás.