Účetnictví a výkazy

Info Ikona Co řeší modul Účetnictví a výkazy
Info Ikona Jednotlivé úlohy modulu
 1. Matriční data

  • údržba účtového rozvrhu s návazností na ostatní moduly včetně požadovaných kontrol
  • číselníky středisek, jednotek, skupin středisek, druhů jednotek, apod.
  • číselník obchodních partnerů
  • číselník obcí, domů, akcí
  • číselník osobních účtů – akcí, zakázek, cyklů, apod.
  • číselník dlužníků mank a škod
  • číselník automatických operací (definuje výpočty při generování nových účetních položek)
 2. Datové vstupy

  • pořízení dat
  • převod účetních dat z ostatních modulů CIS
  • převod účetních dat z externích programů
  • data vytvořená pomocí automatických operací
  • data vygenerovaná při roční uzávěrce
 3. Rutinní zpracování

  • automatizované kontroly správnosti
  • zápis do účetních knih
  • zpracování sestav (párování saldokont, apod.)
  • zpracování výkazů
  • měsíční závěrka
  • roční závěrka a převody zůstatků účtů
 4. Výstupy

  • prohlížení, případně opis dat jakéhokoliv období
  • předdefinované sestavy a přehledy
  • deníky
  • hlavní kniha, předvaha
  • výsledky hospodaření s porovnáním období, plnění plánu
  • saldokontní sestavy
  • položky účtů, karty účtů, obraty účtů
  • obraty účtů dle dodavatelů, středisek, provozoven, domů
  • daňové sestavy a přiznání k DPH
  • rozborové sestavy – dle osobních účtů – akcí, zakázek, dodavatelů, dlužníků, apod
  • možnost sledování hlavní a hospodářské činnosti
  • povinné účetní výkazy, aktualizované dodavatelem, včetně výstupů ve formě souboru
  • výkazy nadefinované uživatelem
  • uložení či výstupy jakýchkoliv dat v různých formátech pro potřeby vnějšího zpracování programy Windows (TXT, XLS, XML, PDF, apod.)
  • přímý výstup nadefinovaných dat do externích programů (MS Excel, Word, PDF apod.)
Info Ikona Máte zájem o modul Účetnictví a výkazy ?

V případě, že máte zájem o modul Účetnictví a výkazy, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.