Finance

Info Ikona Co řeší modul Finance
Info Ikona Jednotlivé úlohy modulu
 1. kniha faktur / závazků a pohledávek

  • zápis přijatých faktur, příjem elektronických faktur (dodavatelé,ČEZ), zabezpečení plateb přijatých faktur
  • faktury v cizí měně, zahraniční faktury
  • automatické zaúčtování podle uživatelských předkontací
  • export/import faktur, účetních dokladů z externích programů
  • plánování plateb, saldokontní přehledy, sledování neplatičů
  • penále, upomínky, sledované pohledávky
  • vzájemné zápočty závazků a pohledávek
  • zpracování a sledování záloh – zálohová faktura, daňový doklad, vyúčtování - vzájemné vazby, řešení DPH z přijatých/poskytnutých úhrad záloh
  • splátkový kalendář
  • přednastavení pravidelných úhrad (nájmů) včetně zaúčtování, karta nájemníka
  • přednastavení pravidelných plateb – leasingové splátky, předpisy zálohových plateb (např. za energie)
  • likvidace přijatých faktury – s vazbou na přímé dodávky, příjemky velkoobchodního skladu či skladu MTZ
  • knihy faktur, likvidační listy, dopisy k odsouhlasení závazků/pohledávek, daňové a účetní přehledy, výpis saldokont k datu, pohledávky po splatnosti
 2. fakturace

  • fakturace, ceník fakturace, několik typů formulářů, uživatelské nastavení
  • fakturace v cizí měně
  • nahrání faktur z externích programů
  • možnost vazby na fakturaci skladu MTZ, velkoobchodního skladu či autodopravy
  • možnost zpracování souboru dodacích listů/dodávek s automatickou fakturací za období
  • refakturace
  • možnost automatické fakturace obratu účtu
 3. banka

  • několik bankovních ústavů pro export a import dat
  • možnost souhrnných plateb dodavatelům, zpracování souhrnných úhrad
  • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad, účetní přehledy
  • plánovaný finanční tok
  • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
  • možnost zpracování informací o platbách platebními kartami
  • přehledy zasílaných tržeb z provozoven
  • bankovní účty v cizí měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů
 4. pokladna

  • několik pokladen včetně valutových
  • číselník partnerů pokladny
  • export/import dat do/z externích pokladen
  • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad
  • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
  • pokladní deníky, výčetka platidel, několik typů formulářů pokladních dokladů, účetní přehledy
 5. platby směnkou

 6. obecné doklady

  • interní doklady, daňové doklady
  • možnost účtování i s využitím přednastavených účetních pohybů
  • možnost vstupu účetních dokladů z jiných programů
  • možnost vstupu pohybových dokladů z externích programů a automatické proúčtování těchto pohybů, např.:
  • - vstupy z pokladních systémů na prodejnách
  • - import platebních karet (avízo z banky)
  • - import poštovních poukázek A a B
  • - importy z programu WinDomy – import plateb, inkasních plateb, zúčtování záloh, vyúčtování nákladů
 7. zpracování DPH

  • rozlišení různého daňového režimu u dokladů
  • zpracování DPH z přijatých/poskytnutých úhrad
  • daňová přiznání včetně dodatečných
  • podkladové sestavy – přehledy daňových dokladů, rozpis řádků přiznání
  • možnost daňové závěrky
  • kontrola na obraty účtu 343
  • souhrnné hlášení
  • vytvoření výstupního souboru elektronického podání pro daňový portál MF
 8. vzájemný zápočet závazků a pohledávek

 9. penále, upomínky

  • možnost vlastního nastavení
  • kniha upomínek
 10. rutiny, přehledy, sestavy

  • přehledy závazků a pohledávek – aktuálně i k datu
  • evidence sledovaných pohledávek (příp. podrozvahová evidence)
  • přehled o prvotních dokladech i jejich zúčtování i v minulých letech
  • sledování platební kázně, pohledávky po splatnosti, obraty, bonita
  • výkaz Intrastat
Info Ikona Máte zájem o modul Finance ?

V případě, že máte zájem o modul Finance, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.