Členská evidence

Info Ikona Co řeší modul Členská evidence

Modul Členská evidence slouží k automatizovanému zpracování informací o členech družstva, výpočtu vypořádacích podílů a podílů na zisku (restitucí), získávání rozborových informací a tisku dokumentů a formulářů. Program vytváří soubory pro zasílání složenek. Je možné evidovat členské knížky a čipové karty. Informace lze integrovat do účetnictví. Modul obsahuje strukturovaná data o organizaci, střediscích a o současných i bývalých členech. V modulu je možné evidovat i oprávněné osoby (dědice), kteří sami nejsou členy družstva.

Info Ikona Máte zájem o modul Členská evidence?

V případě, že máte zájem o modul Členská evidence, nebo více informací k němu,kontaktujte nás.