Logo Pors software a.s.
PORS software a.s.,Na valech 176, 53701 Chrudim II.  

Mzdy, platy a personalistika

Co řeší modul Mzdy, platy a personalistika

 • zpracování mezd a platů v prostředí operačních systémů Windows
 • různé druhy pracovně právních vztahů (pracovní poměr, dohody o pracích konané mimo prac. poměr (DPP a DPČ), členové statutárních orgánů a další)
 • zejména příjem ze závislé činnosti a funkčních požitků
 • základní mzdu hodinovou i měsíční, osobní ohodnocení, odměny, přesčasy, příplatky, benefity, náhrady mezd, dovolenou, doplatky, OON, zálohy ….
 • výpočet různých druhů mezd (časové, podílové, smíšené mzdy apod.)
 • různé způsoby výplaty – zaslání doplatku na účet, hotově, poštou, krácením tržeb (např. zaměstnancům na prodejnách)
 • daně z příjmu - zálohové, paušální – řeší i společné zdanění 2 a více pracovních poměrů jednoho zaměstnance, slevy na dani, daňové bonusy
 • tvorbu podkladů k vyúčtování roční daně a její výpočet
 • výpočet náhrad za DPN (dočasná pracovní neschopnost) do 21. kalendářního dne, evidenci nemocenských dávek od 22. kalendářního dne, které vyplácí OSSZ
 • výpočet průměrů pro pracovně právní účely – z příjmů za předcházející čtvrtletí
 • automatický výpočet výše zákonných srážek (výživné apod.), automatické umořování dluhů u srážek zadaných s dluhem
 • oblast penzijního připojištění a životního pojištění, hromadné platby penzijním fondům a životním pojišťovnám, tvorba souborů pro penzijní fondy
 • možnost zasílání spoření zaměstnanců hromadně na sběrný účet u bankovních ústavů doplněné tvorbou souboru s individuálními platbami
 • propojení na modul Podnikové účty (dříve Podniková spořitelna)
 • tvorba příkazů k úhradě (spoření, odvody…)- tyto je možné buď tisknout nebo uložit na kompatibilní medium a odeslat do banky elektronicky
 • spolupráce s firmou CSH (dodavatel PVS komunikátoru – pro komunikaci s portálem veřejné správy), zajištění hot line, zákaznického servisu, informace o novinkách, zajištění tvorby XML souborů v programu CIS, které je možné na OSSZ odesílat pomocí komunikátoru,…
 • vyhotovení různých typů evidenčních listů důchodového zabezpečení (roční, při výstupu, opravné), generování XML souboru pro možnost odesílání na OSSZ pomocí PVS komunikátoru
 • vyhotovení ONZ oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (přihlášek/odhlášek), generování do XML souboru pro možnost odesílání odesílání na OSSZ pomocí PVS komunikátoru
 • vyhotovení Přehledu o výši pojistného, generování XML souboru (PVPOJ) pro možnost odesílání na OSSZ pomocí PVS komunikátoru
 • vyhotovení Přílohy k žádosti o dávky NP, generování XML souboru (NEMPRI) pro možnost odesílání na OSSZ pomocí PVS komunikátoru
 • tvorba souborů pro statistické šetření ISP(Informační systém o platech), ISPV (Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku), tvorba podkladů pro Výkaz o úplných nákladech práce ÚNP, tvorba podkladů pro sestavy ZPS (výpočet povinného podílu občanů se ZPS)
 • tisky sestav do formulářů pro státní správu (finanční úřad, OSSZ, VZP,…)
 • integraci do modulu účetnictví CIS na základě uživatelské předkontace
 • exporty do externích účetních programů dle požadavku uživatelů
 • sestavy – měsíční, do data, za období, roční, volitelné (předem nadefinované). U většiny sestav lze zadáním podmínek omezit data, sestavy lze libovolně třídit, filtrovat, ukládat do souboru. Je též možnost pomocí generátoru sestav vytvářet vlastní sestavy.
 • personalistiku – tisk vlastních sestav, předepsaných formulářů (prac. smlouvy, DPP, DPČ, ukončení prac. poměru apod.), možnost datového plnění vlastních dokumentů

Pro organizace odměňované podle zákona o platu

 • možnost zadávání předchozí praxe – výpočet započitatelné praxe
 • stanovení platového stupně u nových zaměstnanců
 • sledování platových postupů u zaměstnanců
 • tisk platových výměrů
 • tisk platových prognóz za zadané období

Vše v návaznosti na poměrně časté změny v legislativě, tak aby výpočty byly maximálně přesné a odpovídající platné legislativě.


Máte zájem o modul Mzdy, platy a personalistika ?

V případě, že máte zájem o modul Mzdy, platy a personalistika, nebo více informací k němu, kontaktujte nás.

ceník modulů CIS

reference

 

© 2011 PORS software a.s. Chrudim. Všechna práva vyhrazena.