Logo Pors software a.s.
PORS software a.s.,Na valech 176, 53701 Chrudim II.  

Finance

Co řeší modul Finance

 • kompletní evidenci závazků a pohledávek
 • fakturaci
 • finanční operace
 • aktuální saldokonto i saldokonto k datu
 • evidenci prvotních dokladů a zaúčtování

Jednotlivé úlohy modulu

1. kniha faktur / závazků a pohledávek

 • zápis přijatých faktur, příjem elektronických faktur (dodavatelé,ČEZ), zabezpečení plateb přijatých faktur
 • faktury v cizí měně, zahraniční faktury
 • automatické zaúčtování podle uživatelských předkontací
 • export/import faktur, účetních dokladů z externích programů
 • plánování plateb, saldokontní přehledy, sledování neplatičů
 • penále, upomínky, sledované pohledávky
 • vzájemné zápočty závazků a pohledávek
 • zpracování a sledování záloh – zálohová faktura, daňový doklad, vyúčtování - vzájemné vazby, řešení DPH z přijatých/poskytnutých úhrad záloh
 • splátkový kalendář
 • přednastavení pravidelných úhrad (nájmů) včetně zaúčtování, karta nájemníka
 • přednastavení pravidelných plateb – leasingové splátky, předpisy zálohových plateb (např. za energie)
 • likvidace přijatých faktury – s vazbou na přímé dodávky, příjemky velkoobchodního skladu či skladu MTZ
 • knihy faktur, likvidační listy, dopisy k odsouhlasení závazků/pohledávek, daňové a účetní přehledy, výpis saldokont k datu, pohledávky po splatnosti

2. fakturace

 • fakturace, ceník fakturace, několik typů formulářů, uživatelské nastavení
 • fakturace v cizí měně
 • nahrání faktur z externích programů
 • možnost vazby na fakturaci skladu MTZ, velkoobchodního skladu či autodopravy
 • možnost zpracování souboru dodacích listů/dodávek s automatickou fakturací za období
 • refakturace
 • možnost automatické fakturace obratu účtu

3. banka

 • několik bankovních ústavů pro export a import dat
 • možnost souhrnných plateb dodavatelům, zpracování souhrnných úhrad
 • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad, účetní přehledy
 • plánovaný finanční tok
 • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
 • možnost zpracování informací o platbách platebními kartami
 • přehledy zasílaných tržeb z provozoven
 • bankovní účty v cizí měně, automatické zúčtování kurzových rozdílů

4. pokladna

 • několik pokladen včetně valutových
 • číselník partnerů pokladny
 • export/import dat do/z externích pokladen
 • rychlé přehledy a dohledání, výpis úhrad
 • automatické zaúčtování za základě uživatelské předkontace
 • pokladní deníky, výčetka platidel, několik typů formulářů pokladních dokladů, účetní přehledy

5. platby směnkou

6. obecné doklady

 • interní doklady, daňové doklady
 • možnost účtování i s využitím přednastavených účetních pohybů
 • možnost vstupu účetních dokladů z jiných programů
 • možnost vstupu pohybových dokladů z externích programů a automatické proúčtování těchto pohybů, např.:
 • - vstupy z pokladních systémů na prodejnách
 • - import platebních karet (avízo z banky)
 • - import poštovních poukázek A a B
 • - importy z programu WinDomy – import plateb, inkasních plateb, zúčtování záloh, vyúčtování nákladů

7. zpracování DPH

 • rozlišení různého daňového režimu u dokladů
 • zpracování DPH z přijatých/poskytnutých úhrad
 • daňová přiznání včetně dodatečných
 • podkladové sestavy – přehledy daňových dokladů, rozpis řádků přiznání
 • možnost daňové závěrky
 • kontrola na obraty účtu 343
 • souhrnné hlášení
 • vytvoření výstupního souboru elektronického podání pro daňový portál MF

8. vzájemný zápočet závazků a pohledávek

9. penále, upomínky

 • možnost vlastního nastavení
 • kniha upomínek

10. rutiny, přehledy, sestavy

 • přehledy závazků a pohledávek – aktuálně i k datu
 • evidence sledovaných pohledávek (příp. podrozvahová evidence)
 • přehled o prvotních dokladech i jejich zúčtování i v minulých letech
 • sledování platební kázně, pohledávky po splatnosti, obraty, bonita
 • výkaz Intrastat

Máte zájem o modul Finance ?

V případě, že máte zájem o modul Finance, nebo více informací k němu, kontaktujte nás.

ceník modulů CIS

reference

 

© 2011 PORS software a.s. Chrudim. Všechna práva vyhrazena.