Logo Pors software a.s.
PORS software a.s.,Na valech 176, 53701 Chrudim II.  

Evidence majetku

Co řeší modul Evidence majetku

 • evidenci majetku hmotného i nehmotného, drobného dlouhodobého majetku i operativní evidenci
 • možnost evidence rozpracovaných investic
 • skupinování majetku dle hmotně odpovědných míst, případně středisek, dle hmotně odpovědných pracovníků, dle integračních skupin (účtů), majetkových skupin
 • účetní odpisy, uživatelské nastavení typů účetního odepisování
 • aktuálně možnost komponentního odepisování, odepisování s vyloučením zbytkové hodnoty
 • daňové odpisy podle zákona o dani z příjmu
 • aktuálně mimořádné odepisování – zkrácená doba odepisování pro majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině
 • historii změn majetku, technické zhodnocení
 • historii účetních a daňových odpisů
 • možnost dělení odpisů na různá střediska, sestavy majetku dle středisek
 • hromadné operace s majetkem
 • sledování příslušenství majetku
 • možnost evidence souborů majetku
 • podrobnou dokumentaci jednotlivých částí souborů
 • statistické podklady – číselník SKP / CZ-CPA, CZ-CC, KPOZ
 • automatické zaúčtování odpisů a pohybů dle uživatelsky nastavitelných účtovacích předpisů
 • možnost výstupů účetních dokladů do souboru v případě zpracování účetnictví na jiném programu
 • kontroly stavu pořizovacích cen a oprávek na konkrétní účty, doloženost majetkových účtů
 • odpisový plán, i na více let dopředu
 • podklady pro inventury a inventurní soupisy
 • velké množství účetních, pohybových, rozborových a daňových sestav včetně podkladů pro auditora
 • zpětné informace minulých let
 • možnost návratu do předchozího období
 • formuláře – vyřazovací či zařazovací protokoly
 • tisky samolepek pro označování majetku
 • tisky samolepek s čárovým kódem
 • možnost doplnění základního programu o modul Inventury – provádění pomocí čtečky čárových kódů

Samozřejmostí je


 • zajištěné zálohování databáze
 • automatické dodávání nových legislativních změn dle zákona o dani z příjmu a zákona o účetnictví
 • hot-line
 • možnost uživatele podílet se svými podněty na rozvoji projektu
 • zpětná vazba – evidence a řešení požadavků uživatelů
 • možnost využití softwarového servisu – dohled, školení

Máte zájem o modul Evidence majetku ?

V případě, že máte zájem o modul Evidence majetku, nebo více informací k němu, kontaktujte nás.

ceník modulů CIS

reference

 

© 2011 PORS software a.s. Chrudim. Všechna práva vyhrazena.